zavrsnica

A Szerb Kultúra Hónapja október 6-án megtartott záró eseménye az előző évekhez hasonlóan idén is a budapesti Szerb Nagykövetségen került megrendezésre. A Szerb Kultúra Hónapja rendezvénysorozat a szerb kultúra és tradíció bemutatásával Magyarország kultúrális életének palettáját gazdagítja. Idén közel 20 féle programmal találkozhattak az érdeklődők országszerte, amelyek között színházi előadások, koncertek, filmvetítések, irodalmi találkozók, kiállítások, néptáncművészeti előadások és sok más is helyet kapott.

Az záró ünnepélyen, a Szerb Nagykövetség gyönyörű termei és a Hősök tere látképe szolgáltatták az exkluzív hátteret, míg Rade Drobac, budapesti szerb nagykövet köszöntötte az összegyűlt vendégeket. A nagykövet úr beszédében kiemelte Szerbia és Magyarország jó kapcsolatait és hangsúlyozta, hogy a nagykövetségnek kötelessége ezeket a kapcsolatokat, amennyire lehet, tovább mélyíteni.
"Az elmúlt egy hónapban számos, magas színvonalú kulturális programon vehettünk részt; és reményeim szerint ezt a lehetőséget mindenki kihasználta, amennyire csak tőle tellett. Egy ekkora volumenű kulturális program megvalósítása természetesen nem lenne lehetséges a magyarországi szerb szervezetek támogatása nélkül, ahogyan Szerbia és Magyarország támogatása nélkül sem. Szeretném ezúton kiemelni a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ munkájának jelentőségét, továbbá Gyurity Milán igazgató úr személyét, aki nélkül ez a rendezvény valószínűleg nem lehetne ilyen sikeres" - mondta Drobac nagykövet úr.
A megjelent vendégek között üdvözölhettük a magyarorzsági diplomáciai élet képviselőit, továbbá Szutor Lászlónét, a Szerb Országos Önkormányzat elnökét és Alexov Ljubomir, szerb nemzetiségi szószólót.
A szerb kormány nevében Stevanović Nemanja, szerb külügyminisztériumi államtitkár köszöntötte a jelenlevőket. "Ez az immár hagyományszerűen megtartott rendezvénysorozat létfontosságú a magyarországi szerbek kultúrájának és kulturális örökségének megtartásában, különösen figyelembe véve azt a tényt, hogy a két nép közös művészeti, oktatásbeli és kulturális gyökereiről van szó. Szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik részt vettek a projekt megvalósításában, ahogyan Magyarország kormányának és a budapesti Szerb Nagykövetség és Drobac nagykövet úr támogatását is" - mondta a szerb államtitkár.
A Szerb Kultúra Hónapja programsorozat záró eseményén a magyar kormány nevében Fülöp Attila, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár vett részt. Beszédében Kodály Zoltánt idézve kihangsúlyozta, hogy a kultúrát nem lehet megörökölni, amennyiben nem tesz érte minden generáció, a kultúra megszűnik létezni. Kiemelte továbbá a magyar kormány tevékenységét, amely az utóbbi időben megháromszorozta a nemzetiségeknek szánt, inézményekre és kulturális programokra fordítható támogatást. "A támogatott projektek közül szeretném megemlíteni a budapesti Nikola Tesla Szerb Iskola megújítását és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegyének nyújtott támogatást. Továbbá a Nagymező utca 49. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó terveket, amelyek a Szerb Színház részére nyújtanának segítséget. Reményeim szerint jövőre ilyenkor a Nagymező utca 49. szám felújított helyiségeiben találkozhatunk majd valamelyik program kapcsán." - fejezte be Fülöp Attila.

zavrsnica2

A rendezvény végén a szervezők nevében Gyurity Milán, a Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ megbízott igazgatója üdvözölte a jelenlevőket: "A Szerb Kultúra Hónapjának végéhez értünk. Olyan programsorozat ez, amely a szerb közösség egészét fogja össze, azzal a céllal, hogy a szerb hagyományok és a kortárs szerb alkotóművészet minél szélesebb körben kerülhessen bemutatásra. Közösségünk komoly támogatók nélkül nehezen érhetné el célját, gondolok itt elsősorban a két kormány, Szerbia és Magyarország által nyújtott segítségre, amelyért ezúton mondok köszönetet. Jelentős támaszunk továbbá a Szerb Országos Önkormányzat is, intézményeivel egyetemben, akiknek szintén megköszönöm a támogatást. Személyesen Drobac nagykövet úrnak is szeretném kifejezni a hálámat, amiért évek óta, több módon is támogatja rendezvényünket. Úgy gondolom, a nagykövetség óriási támogatást nyújtott nekünk anyaországi kapcsolataink elmélyítésének terén, és rendezvényeink jelentőségének kihangsúlyozásán Magyarországon. Végül köszönetet szeretnék mondani munkatársaimnak is, akik ez alatt az egy hónap alatt nem egyszer szabadidejüket is feláldozták azért, hogy minden sikeresen záruljon. Gratulálok nekik az elért sikerekért és köszönöm áldozatos munkájukat." - mondta Gyurity Milán.
A Szerb Kultúra Hónapja megvalósítását Szerbia és Magyarország számos intézménye támogatta, köztük Szerbia Kulturális és Tájékoztatási Minisztériuma, Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma, EMET, Szerb Diaszpóráért Felelős Bizottság, Vajdaság Autonóm Tartomány Kultúráért Felelős Titkársága. Partnerei: Szerbia Köztársaság Nagykövetsége, Budapesti Szerb Ortodox Egyházközség, Thököly Száva Alalpítvány, Szerb Országos Önkormányzat, Magyarországi Szerb Színház, Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, Fővárosi Szerb Önkormányzat, Budapest Főváros V, VI, X, XIII kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzatok, KRUG Művészeti Egyesület, KOLO Szerbia Néptánc és Népzenei Együttese, Nemzeti Táncszínház, továbbá Székesfehérvár, Deszk, Pomáz, Szeged, Battonya és Hercegszántó Szerb Nemzetiségi Önkormányzata, valamint Battonya Szerb Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, Szegedi Helyi Szerb Közösség, Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola, Szerb Hetilap, ELTE Szláv Tanszék, Beo-etnovizija Egyesület Belgrád