Azzal, hogy az anyaország területén kívül is kitűnően megőrizték és folyamatosan ápolják nyelvüket, a magyarországi szerbek különleges példaként szolgálhatnak a régió szerbek lakta országai számára – véli Tamara Ćirić, a diaszpórába települt szerbek niši hivatalának vezetője, akivel még decemberi látogatása során beszélgettünk.

Látogatása során mit tapasztalt a magyarországi szerbek közösségével kapcsolatban?

Igazi példaként szolgálhatnak a régió többi, szerbek lakta országa számára, tekintve, hogy évszázadokon keresztül sikerült megőrizniük és folyamatosan ápolniuk a szerb nyelvet. Ez pedig elengedhetetlen az identitás megőrzése érdekében. Fontos, hogy az itteni közösség nemcsak, hogy szerb óvodákkal, általános iskolákkal és gimnáziummal rendelkezik, hanem még a felsőoktatási intézményekben is lehetőség van a szerb nyelv és irodalom oktatására. Az anyaországgal való kapcsolattartásban és a vele való együttműködések kialakításában azonban még fejlődnie kellene – ez nemcsak a közösség, hanem a két ország kölcsönös érdeke is.

Ebben segítségre lehetnek az olyan hivatalok, mint a diaszpórába települt szerbek niši hivatala, mely tavaly kezdte meg működését. Milyen célokat fogalmaztak meg?

A Belgrádban működő központi hivatal javaslatára az első helyi ügyekkel foglalkozó iroda Niš-ben nyílt meg; nagyon fontos, hogy a város lakóit megismertessük a diaszpóra jelentőségével, valamint ezzel egy időben felmérést végezzünk arról, milyen egyéni ismeretekkel rendelkeznek a diaszpórát illetően, illetve hogyan viszonyulnak hozzá. Ezek az adatok ugyanis hivatalunk működési stratégiájának kialakításában játszhatnak komoly szerepet, illetve fontos információként szolgálhatnak az egész diaszpórát érintő későbbi kutatásokat illetően.

Hivatalunk több szegmenst érintően végzi munkáját: foglalkozunk az oktatás, sport és a kultúra kérdésével – utóbbit illetően határozott állásponttal rendelkezünk arról, hogy a kultúra az elsődleges dolog, melynek segítségével kapcsolatot, együttműködéseket lehet kialakítani a diaszpórával. Illetve kiemelt feladataink közé tartozik a státuszkérdések rendezése is: többek közt az állampolgárság megszerzése és az anyakönyvi kivonatok kiadása.

Mikor kezdődött a nišiek kitelepülése? Hányan hagyták el otthonukat az elmúllt évtizedekben?

A legfrissebb adatok szerint a régióban és a diaszpóra területén Szerbia 4 millió egykori lakosa él – erre az adatra ugyanakkor általánosságban tekintünk, megkülönböztetve a háború utáni és a gazdasági okok miatt kivándorlókat. Ami városunkat illeti, egyes feltételezések szerint hozzávetőlegesen 8 ezer egykori lakosunk él az ország határain kívül, de ha pontosan, területekre elosztva ismernénk ezt a számot, akkor egy egész adatbázis állna rendelkezésünkre – éppen ezért jött el az ideje annak, hogy elvégezzünk néhány friss felmérést ezzel kapcsolatban.