Традиционални програм ревијалног карактера намењен деци и омладинцима одржава се сваке године. Један од његових циљева је развој комуникације, говора у којем сва деца активно учествују, а поред тога се и забаве приликом овог креативног рада-глуме. Поред тога одржавањем овог програма учесници упознају вредности српске драме и укључују се у рад на неговању матењег језика. На овом сусрету деца полазници српских школа из Будимпеште, Батање, Ловре, Деске, Новог Сентивана приказују своје умеће и рад као најмлађе генерације српског народа у Мађарској.