Language Switcher

Месец српске културе je пројекат који је Културни и документациони центар Срба у Мађарској (Српски културни центар) покренуо 2009. године и он представља централну културну манифестација Срба у Мађарској. Циљ овог програма је промовисање српске културе и традиције али циљ је и презентација савременог српског стваралаштва.


Одржава се од друге половине септембра до половине октобра (месец дана). Сви програми су саборног карактера и представљени су атрактивним садржајима који успешно комуницирају са иностраном и српском публиком а одвијају се на територији целе државе (Сентандреја, Помаз, Калаз, Бата, Сегедин, Деска, Печуј, Батања, Ловра, Мохач, Сантово итд) са акцентом на Будимпешти као главном граду.


Разни програми: изложбе, концерти, позоришне представе, филм, књижевне вечери и промоције, научна предавања, програми за децу, српски филмови, фолклор, својим садржајем обогаћују културни живот у Мађарској.
Управо одржавање овакве серије програма може да допринесе већој препознатљивости српске културe у Мађарској, али и да иницира интензивнију културну сарадњу између две суседне државе.